Projekter, arbejdsgrupper mv.

Nyeste øverst

 

02.05.2016 - Tilbud ½ pris sejlads maj 2016

29.11.2014 - Beboermøde om Rensningsanlæg, færge og 2020 plan

11.05.2014 - Dagsorden Teknik og Miljøudvalgsmøde (færgedrift Endelave)

11.05.2014 - Notat til dagsorden omkring færgen

11.05.2014 - Optimering af færgetype med ny færge - Rådgivende Ingeniørfirma

11.05.2014 - Elektrificering af Endelavefærgen - Insero projekt (ej aktuelt)

16.01.2014 - Endelavefærgen - orientering 1

21.02.2013 - Møde med Horsens Kommune Teknisk Forvaltning