Medlemskab

Her kan du læse om hvem og hvordan du kan blive medlem af Endelave Beboerforening.

Kontingentet er for 2018

100,- kr. for almindelige medlemmer
 75,- kr. for pensionister og støttemedlemmer


 

Kontingent kan betales kontant eller overføres til foreningens konto:


Regnr.  8130
Konto   6582022516

 

der kan betales med mobilpay mrk navn på nr 

 

Når betalingen er modtaget er du registeret som medlem. Ønsker du at betale kontant kan du kontakte kassereren for indmeldelse.

§ 2 – Medlemmer

Som valgbare og stemmeberettigede medlemmer kan optages alle der er fyldt 18 år med fast bopæl på Endelave eller indehaver af en bolig/sommerbolig på Endelave. Formanden og flertallet i bestyrelsen skal være fastboende på Endelave.
UdenØ´s-boende kan optages som støttemedlemmer uden stemmeret.